DI process Vidzemē

Deinstitucionalizācija vispirms ir pārmaiņu process, kas vērsts uz neatkarīgas un pilnvērtīgas dzīves veicināšanu bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. Tas paredz tādu atbalsta pakalpojumu izveidi, kas sniedz iespēju bērniem augt ģimeniskā vidē, bet pieaugušajiem lielāku pašnoteikšanos un iespēju uz patstāvīgu ikdienu pretstatā dzīvei institūcijās (sociālās aprūpes iestādēs u.c.), joprojām saņemot nepieciešamo sociālo atbalstu. Deinstitucionalizācijas mērķis ir arī novērst institucionalizāciju nākotnē, nodrošinot sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību pietiekamā apjomā, lai cilvēkiem institūcijās nevajadzētu nonākt.

Šī procesa īstenošanā piedalās gan valsts un pašvaldību iestādes, pakalpojumu sniedzēji, nevalstiskas organizācijas, kā arī ikviens no mums.

 

“Vidzeme iekļauj”

Vidzemes plānošanas reģions ir viens no plānošanas reģioniem Latvijā, kas īsteno deinstitucionalizācijas procesu sadarbībā ar pašvaldībām un citām organizācijām.

Tā īstenošana notiek projekta “Vidzeme iekļauj” (Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003) ietvaros, kura mērķis ir reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem.

Vairāk par projektu varat uzzināt Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.